Sakramentinis gyvenimas

Mūsų mirusieji Ona Revuckienė, 88 m. iš Jiezno, Liongina Diburienė, 84 m. iš Klaipėdos, Ona Lėckienė, 87 m. iš Sokonių k., Danutė Žukevičienė, 76 m. iš Alytaus, Algis Butkevičius, 66 m. iš Šilinių k., Pranas Valatka, 82 m. iš Jiezno. Amžinoji šviesa Jiems tešviečia, Viešpatie!   

Sakramentinis gyvenimas

Sakramentinis gyvenimas

Susituokė Mindaugas Bilius su Daiva Žeimyte. Sustiprink Jų tarpusavio meilę, Kristau!     Priėmė krikštą Laurynas Maciulevičius, Aronas Matas Kurminas, Vakaris Martynas Valatkevičius, Edmundas Svirskas, Miglė Agota Ragauskaitė, Pijus Ragauskas, Kotryna Jankauskaitė, Ąžuolas Simonas Mekas, Vakarė Agota Mekaitė. Nušviesk Jų