†1631 – 1671 – kun. Adomas Jurevičius,

†1671 – 1692  – kun. Kazimieras Visockis,

†1692 – 1699 –  kun. Kazimieras Kaštautas,

1701-1709 – parapijoje kunigo nebuvo,

†1710 – 1731– kun. Vladislavas Piacevskis,

†1731 – 1770 – kun. Mykolas Strobeika,

†1770 – 1771 – kun. Kazimieras Vilčinskas,

1771 – 1775 – parapijoje kunigo nebuvo,

†1775 – 1783 – kun. Ksaveras Bogušas,

†1783 – 1811 – kun. Antanas Mykolas Sarosiekas,

†1812 – 1826 – kun. Adomas Rimavičius,

†1827 – 1830 – kun. Feliksas Šiukšta,

†1830 – 1837 – kun. Jurgis Valentinavičius,

†1837 – 1849 – kun. Juozas Valentinavičius,

†1850 – 1854 – kun. Kipras Skirmantas,

†1855 – 1862 – kun. Vincentas Dzialakauskas,

†1862 – 1865 – kun. Laurynas Staševičius,

†1865 – 1871 – kun. Jurgis Sudimtas,

†1871 – 1871 – kun. Juozas Gabševičius,

†1871 – 1872 – kun. Aleksandras Birontas,

†1872 – 1877 – kun. Vincentas Živaranka,

†1877 – 1888 – kun. Mykolas Paučinskas,

†1888 – 1894 – kun. Anzelmas Antanas Nonevičius,

†1894 – 1902 – kun. Mykolas Masiulis,

†1902 – 1910 – kun. Georgijus Zubrickis,

†1910 – 1928 – kun. Jonas Galaunė *,

†1928 – 1951 – prel. Vytautas Vaičiulis *,

†1951 – 1953 – kun. Petras Budrevičius,

†1954 – 1956 – kun. Kostas Ambrazas,

†1956 – 1962 – kun. Mykolas Balnys,

†1962 – 1974 – kun. Vytautas Sidaras,

†1974 – 1988 – kun. Bronius Bulika *,

†1988 – 1989 – kun. Jonas Navickas,

1989 – 1990 – kun. Juozas Kaminskas,

†1990 – 1993 – kun. Petras Kavaliauskas,

1993 – 1995 – kun. Robertas Rumšas,

1995 – 1998 – kun. Vilius Kiškis – Zajančkauskas,

1998 – 2001 – kun. Gintautas Jančiauskas,

Nuo 2001 m. – kun. Rolandas Bičkauskas.

 

* palaidoti Jiezno bažnyčios šventoriuje