Caritas remia vargstančius parapijiečius. Šelpia skurstančias šeimas ar vienišus ligotus žmones drabužiais, maistu. Šiuo metu parapijoje yra 10 Caritas savanorių.

Norintys jungtis į karitatyvinę veiklą, kreipkitės į Caritas pirmininkę.

Pirmininkė: Vida Varanauskienė, tel. 57667.