„Vyras glausis prie savo žmonos, ir jie taps vienu kūnu.“ ( Pr 2,24)

 

Vyro ir moters santuokinė sutartis, kuria jie sukuria bendrą gyvenimą, kyla iš dieviškojo kūrimo pradžios. Tikintiems Kristų ši sutartis tampa sakramentu. Santuoka sudaroma sutuoktinių sutartimi – abipusiu ir neatšaukiamu pasižadėjimu, kuriuo sutuoktiniai laisvai atsiduoda vienas kitam. Savo prigimtimi santuoka ir sutuoktinių meilė skirtos gimdyti ir auklėti vaikus, kurie yra tarsi ją atbaigiantis vainikas, nes vaikai – iš tikrųjų kilniausia santuokos dovana tėvams. Gyvendami Kūrėjo sukurtą ir palaimintą intymų gyvenimą ir bendraudami meilėje, sutuoktiniai tampa „jau nebe du, o vienas kūnas“.

 

Kristus iškėlė Santuoką iki Sakramento orumo

Kristus, visa atkurdamas ir atnaujindamas, iškėlė Santuoką iki Sakramento orumo, kad neišardoma sutuoktinių sutartis dar labiau išryškintų Kristaus meilę ir taptų jo vienybės su Bažnyčia paveikslu. Per Krikštą – tikėjimo Sakramentą – vyras ir moteris amžinai įsijungia į Kristaus ir Bažnyčios sąjungą. Santuokos sakramentu krikščionys išreiškia vienybės bei vaisingos Kristaus ir Bažnyčios meilės paslaptį ir toje paslaptyje dalyvauja. Todėl galiojanti pakrikštytųjų santuoka visada yra sakramentas.  Gyvendami santuokinį gyvenimą, susilaukdami vaikų ir juos auklėdami, sutuoktiniai padeda vienas kitam siekti šventumo. Kaip Kristus mylėjo Bažnyčią ir atidavė už ją save, taip ir krikščionys sutuoktiniai, gaivinami Šventosios Dvasios, stiprina ir brandina savo santuoką abipusiu atsidavimu ir tvirta meile, sėkmėje ir negandose jungdami kas dieviška ir kas žmogiška, būdami vienas kitam ištikimi kūnu ir dvasia.

Kristaus ir Bažnyčios meilę bei vienybę geriausiai išreiškia Eucharistijos Sakramentas. Tad Santuokos sakramentą labai dera švęsti Mišių metu.
Norintys priimti Santuokos sakramentą, prieš 3 mėnesius kreipiasi į parapijos kleboną.

Pristato: krikšto metriką bei laisvo stovio pažymą. Jei abu sutuoktiniai nėra Jiezno parapijiečiai, savo parapijos klebono leidimą tuoktis už parapijos ribų. Lanko Šeimos centre paskaitas ir pasiruošę švenčia Santuokos sakramentą.