Kalvinams įsigalėjus Jiezne, pirmieji katalikų maldos namai neapibrėžtą laiką buvo Musninkų kaime (3km už Jiezno). 1633 m. Lietuvos vicekancleris Steponas Pacas kalvinų maldos namus pavertė katalikų bažnyčia.

Kristupas Pacas tėvo (Stepono Kristupo Paco) testamentu įpareigotas 1655 m. pradeda Jiezne mūrinės bažnyčios statybą, bet dėl krašte rusų kariuomenės siautėjimo ją užbaigė vėliau. 1670 m. vyskupas Kazimieras Pacas bažnyčią konsekravo šv. Arkangelo Mykolo vardu.

1768 – 1772 m. Antano Paco ir jo žmonos Teresės Radvilaitės iniciatyva bažnyčia rekonstruota.

1772 m. rugsėjo 29 d. Vilniaus vyskupas Tomas Zenkovičius ją pašventino, papildomai suteikė ir Švento Jono Krikštytojo vardą.

JIEZNO bažnyčia yra 41 m. ilgio ir 18 m. pločio. Žiūrint į ją iš lauko pusės, ji imponuoja savo stambiais, aukštais bokštais. Susidaro įspūdis, tarsi bažnyčią sudaro trys navos, nors tikrumoje ji yra vienanavė. Bokštai sudaryti iš keturių skirtingo aukščio ir formos tarpsnių; trys iš jų įgaubti, o ketvirtasis cilindrinis. Bokštus ir frontoną supa puošnūs platūs karnyzai. Tarp bokštų įterptas puošnus ažūrinis kaltų grotelių balkonas.

Bažnyčios lubose yra 6 dideli paveikslai: Šv. Dvasios, Šv. Kristupo, Šv. Marijos Magdalietės de Pazzi ir Karaliaus Dovydo su Šv. Cecilija. Virš langų nišų freskine tapyba pavaizduoti apaštalai.

Centriniame altoriuje didelio formato, auksuotais rėmais Šv. Arkangelo Mykolo paveikslo kopiją, kurią 1897 m. pagal italų dailininko Guido Reni nutapė N. Silvanavičius. Labai vykusiai ir reljefiškai nutapyti šoniniai altoriai. Dešiniajame altoriuje yra kedro medžio kryžius su relikvijomis. Tai popiežiaus Klemenso VIII dovana. Dešiniau – Šv. Roko altorius. Arčiau didžiųjų durų, yra meniškai vertingas Šv. Morkaus paveikslas, tapytas to paties N. Silvanavičiaus. Presbiterijos kairėje pusėje – Švč. M. Marijos altorius. Šio altoriaus kairėje -Šv. Antano, o prie didžiųjų durų – Šv.Jono Krikštytojo.

Sakykla laikoma viena gražiausių Lietuvoje.

Vargonai. Prospektas rokokinis, pastatytas apie 1770 m. (dabartinis vargonų instrumentas 1901 m. buvo įrengtas naujas).

Tokio stiliaus kripta, kokia įrengta Jiezno bažnyčioje, yra vienintelis pavyzdys Lietuvoje. Į ją patenkama iš navos, dvejais simetriniais laiptais. Kriptoje yra altorius, už jo – nuplakto ir erškėčiais vainikuoto Išganytojo figūra, apdengta raudona skraiste. Abejuose altoriaus šonuose – nišos, kuriose stovėjo Antano Paco ir Teresės Radvilaitės bei jų keturių vaikų karstai (šiuo metu kriptoje didikų palaikų nėra).