cq5dam.thumbnail.cropped.1500.844-97-jpeg

Gegužės 16–19 dienomis Gazos parapijoje lankėsi Jeruzalės lotynų patriarchas kardinolas Pierbattista Pizzaballa. Patriarchas ne kartą buvo prašęs leidimo atvykti į Gazą, bet jo prašymas buvo patenkintas tik dabar. Kartu su juo grįžo į Gazą ir Šventosios Šeimos katalikų parapijos klebonas kunigas Gabrielis Romanelli, kuris po prasidėjusio karo buvo išvykęs iš Gazos Ruožo į Betliejų. Per visą šį laiką Izraelio kariuomenė neleido klebonui sugrįžti į savo parapiją.

Lankydamasis Gazoje kard. P. Pizzaballa susitiko su Šventosios Šeimos parapijos nariais ir su parapijoje prieglobstį gavusiais žmonėmis, kurių namai buvo subombarduoti, apžiūrėjo nuo karo veiksmų nukentėjusius parapijos statinius, tarėsi su vietos katalikais dėl galimybių juos atstatyti, dalyvavo vaikų žaidimuose, aukojo Mišias ir vadovavo Rožinio maldai, palaimino ką tik atstatytą kepyklą. Gazos katalikų parapijos narius per pastaruosius mėnesius labai palaikė popiežiaus Pranciškaus artumas. Popiežius labai dažnai vakarais skambindavo parapijos vikarui kunigui Youssefui Asaadui. Tuo metu susirinkdavę tikintieji klausydavosi popiežiaus balso ir gaudavo jo palaiminimą.

Daug žmonių po pastarųjų labai sunkių mėnesių nebenori pasilikti Gazos Ruože, ieško galimybių persikelti gyventi kitur, tačiau tikimasi, kad padėčiai aprimus ir su kitų pagalbą atstačius, kas buvo sugriauta, žmonės ryšis pasilikti. Dabar svarbiausia – atkurti taiką, be kurios neįmanoma planuoti ateities.

BE TAIKOS NEĮMANOMA ĮSIVAIZDUOTI ATEITIES