PALANKUS METAS

PALANKUS METAS

Tuoj po Užgavėnių, sočiai prisivalgę blynų, pradėjome gavėnią – metą, skirtą suvokti savo laikinumui bei nuodėmingumui ir atsigręžti į Dievą. Laikantis tradicinių ritualų per gavėnią yra prisimenama Jėzaus Kristaus kančia, mirtis ir prisikėlimas, Dievo dovanojamas amžinasis gyvenimas. Simboliška ir gavėnios

GAVĖNIA – ATSIVERTIMO METAS

GAVĖNIA – ATSIVERTIMO METAS

Pasiruoškime gavėnios laikotarpį priimti kaip atsivertimo ir vidinio atsinaujinimo kelionę klausydamiesi Dievo Žodžio, rūpindamiesi savo broliais ir seserimis, kuriems labiausiai reikia pagalbos, – paragino popiežius Pelenų trečiadienį kreipdamasis į bendrosios audiencijos dalyvius. Pranciškus atkreipė dėmesį į pasaulyje dėl tikėjimo persekiojamus

PARODA „KRYŽIAUS KELIO STOTYS“

PARODA „KRYŽIAUS KELIO STOTYS“

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje veikia anykštėno menininko, profesionalaus architekto-dizainerio Kęstučio Indriūno tapybos darbų paroda „Kryžiaus kelio stotys”. Parodoje eksponuojama 15 paveikslų, kuriuose vaizduojamos Anykščių šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios šventoriuje esančios Kryžiaus kelio skulptūrinės kompozicijos – stacijos, 1982–1988 metais