MALDA UŽ TĖVYNĘ

MALDA UŽ TĖVYNĘ

Šventasis Kazimierai, globok mūsų Lietuvą, pažadink jai šventų vadų, kurie, kaip tu kitados, vadovautų jai išmintimi, teisumu ir meile. Surink visus savo tėvynainius, brolius ir seseris, išblaškytus po platų pasaulį, kad jie tavo užtariami grįžtų, kaip tu grįžai iš svetimos

KOVO 11-OJI. DRĄSOS, NEBIJOKIME!

KOVO 11-OJI. DRĄSOS, NEBIJOKIME!

Šią gražią ir mums šventą laisvės dieną norisi prisiminti Jėzaus žodžius: „Drąsos! Tai aš. Nebijokite!“ (Mt 14, 27). Būtent tikėjimas gali tapti tvirtu pagrindu mums, kai aplinkui kylančios audros vis labiau siūbuoja mūsų kasdienybės valtis. Kai šiandien žvelgiame į Lietuvą

PALANKUS METAS

PALANKUS METAS

Tuoj po Užgavėnių, sočiai prisivalgę blynų, pradėjome gavėnią – metą, skirtą suvokti savo laikinumui bei nuodėmingumui ir atsigręžti į Dievą. Laikantis tradicinių ritualų per gavėnią yra prisimenama Jėzaus Kristaus kančia, mirtis ir prisikėlimas, Dievo dovanojamas amžinasis gyvenimas. Simboliška ir gavėnios

GAVĖNIA – ATSIVERTIMO METAS

GAVĖNIA – ATSIVERTIMO METAS

Pasiruoškime gavėnios laikotarpį priimti kaip atsivertimo ir vidinio atsinaujinimo kelionę klausydamiesi Dievo Žodžio, rūpindamiesi savo broliais ir seserimis, kuriems labiausiai reikia pagalbos, – paragino popiežius Pelenų trečiadienį kreipdamasis į bendrosios audiencijos dalyvius. Pranciškus atkreipė dėmesį į pasaulyje dėl tikėjimo persekiojamus