UŽUOJAUTA

UŽUOJAUTA

Žmogus – tik žemės svečias, Ir turi Jis sugrįžt namo, Bet kaip sunku išleisti Jį į kelią, Kuriuo negrįžta niekas atgalio… Su gili užuojautą Juozapui Kandrotui ir jo artimiesiems, mirus broliui Algiui Kandrotui.

NUSIŠYPSOKIME

NUSIŠYPSOKIME

Sekmadienio ryte vairuotojas įvažiavo į didelę bažnyčios automobilių stovėjimo aikštelę. Joje buvo labai daug automobilių. Jis pervažiavo visą aikštelę, bet nerado nei vienos laisvos vietos. Jis pradėjo mintyse melstis: „Dieve, padėk man surasti laisvą vietą automobiliui.“ Po kelių sekundžių pastebėjo,

DŽIUGAUS ALELIUJA!

DŽIUGAUS ALELIUJA!

Sveikinu visus Jėzaus Kristaus Prisikėlimo švente ir, dalinuos su Jumis velykiniu džiaugsmu bei trokštu, kad kiekvieno Jūsų širdis būtų kupina džiaugsmo, kuriuo spinduliuoja Velykų žinia. „Jis prisikėlė!“ – tai mūsų tikėjimo pamatas, vilties ir meilės priežastis, nes ,jei Kristus nebuvo