download

Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisija (COMECE) paskelbė pareiškimą dėl artėjančių Europos Parlamento rinkimų.

Europos projektas – įvairialypė, stipri, demokratiška, laisva, taiki, klestinti ir teisinga Europa – yra mūsų bendras projektas, už kurį jaučiamės atsakingi. Visi esame kviečiami jį tęsti balsuodami ir atsakingai rinkdami Europos Parlamento narius, kurie atstovaus mūsų vertybėms ir dirbs bendram labui naujame Europos Parlamente, rašo COMECE priklausantys vyskupai, atstovaujantys visų ES šalių katalikų bendruomenėms.

Pareiškime primenama, kad Europos integracijos projektas gimė po karų, kurie praėjusiame amžiuje nusiaubė žemyną ir paliko daug skausmo, mirties, griuvėsių ir pelenų. Integracijos projektas buvo sumanytas siekiant užtikrinti taiką, laisvę ir gerovę. Jis atsirado dėl drąsos ir įžvalgumo žmonių, kurie sugebėjo įveikti istorinį priešiškumą ir sukurti naują tikrovę, dėl kurios karas Europos žemyne ateityje taptų neįmanomas. Iš pradžių šis projektas buvo ekonominis, tačiau jis turėjo ir socialinį bei politinį matmenį bei bendras vertybes. Daugelis Europos Sąjungos įkūrėjų buvo katalikai, tvirtai tikintys kiekvieno žmogaus orumu ir bendruomenės svarba.

Šiandien Europa ir Europos Sąjunga išgyvena sunkius laikus: kilo daug krizių, artimiausiu metu teks spręsti iššūkius, kuriuos sukelia karai, migracija, klimato kaita, dirbtinio intelekto naudojimas, teks apmąstyti naują Europos vaidmenį pasaulyje, tęsti Europos Sąjungos plėtrą, keisti ją grindžiančias sutartis. Siekiant įveikti šiuos esminius iššūkius ir kurti geresnę ateitį ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje, reikia drąsių, kompetentingų ir vertybėmis besivadovaujančių politikų, kurie iš tiesų siekia bendrojo gėrio. Dėl to visų europiečių pareiga atsakingai balsuoti per artėjančius rinkimus.

Būdami krikščionys, rašo vyskupai, turime stengtis gerai suprasti, už ką balsuoti tokiu svarbiu Europos Sąjungos ateičiai metu, balsuoti už partijas ir žmones, kurie aiškiai remia Europos projektą ir kurie puoselės vieningos Europos idėją, skatins pagarbą kiekvieno žmogaus orumui, solidarumą, lygybę, šeimą ir gyvybės šventumą, demokratiją, laisvę, subsidiarumą ir mūsų bendrų namų apsaugą. Net jei Europos Sąjunga nėra tobula ir daug jos politinių bei teisėkūros pasiūlymų neatitinka krikščioniškųjų vertybių, vyskupai yra įsitikinę, kad visi europiečiai yra pašaukti prisidėti prie jos kūrimo ir tobulinti ją demokratijos teikiamomis priemonėmis.

EUROPOS VYSKUPAI RAGINA KATALIKUS DALYVAUTI EP RINKIMUOSE