DŽIUGAUS ALELIUJA!

DŽIUGAUS ALELIUJA!

Sveikinu visus Jėzaus Kristaus Prisikėlimo švente ir, dalinuos su Jumis velykiniu džiaugsmu bei trokštu, kad kiekvieno Jūsų širdis būtų kupina džiaugsmo, kuriuo spinduliuoja Velykų žinia. „Jis prisikėlė!“ – tai mūsų tikėjimo pamatas, vilties ir meilės priežastis, nes ,jei Kristus nebuvo

MALDA UŽ TĖVYNĘ

MALDA UŽ TĖVYNĘ

Šventasis Kazimierai, globok mūsų Lietuvą, pažadink jai šventų vadų, kurie, kaip tu kitados, vadovautų jai išmintimi, teisumu ir meile. Surink visus savo tėvynainius, brolius ir seseris, išblaškytus po platų pasaulį, kad jie tavo užtariami grįžtų, kaip tu grįžai iš svetimos