s-1

Žmogus – tik žemės svečias,

Ir turi Jis sugrįžt namo,

Bet kaip sunku išleisti Jį į kelią,

Kuriuo negrįžta niekas atgalio…

Su gili užuojautą Juozapui Kandrotui ir jo artimiesiems, mirus broliui Algiui Kandrotui.

UŽUOJAUTA