Jiezno parapija pirmą kartą paminėta 1631 m. kaip viena iš Kauno dekanato parapijų. 1846-1851 m. Jieznas buvo dekanato centru. 1851 – 1921 m. parapija priklausė Merkinės dekanatui,  nuo 1922 m. – Stakliškių, 2013 m. – Birštono dekanatui.

Pirmasis bažnytinis inventorius surašytas 1640 m. 1719 m. klebonas V. Piacevskis sudarė pirmąjį parapijai priklausančių vietovių ir parapijiečių sąrašą. Parapijos apimtis amžiui bėgant nuolatos keitėsi. XX a. parapijiečių skaičius svyravo tarp 4 ir 5 tūkstančių žmonių. Per visą laikotarpį parapijos ganytojais yra buvę virš 30 klebonų.

Nuo XVIII a. pab. iki 1864 m. veikė aktyvi Angelų sargų brolija. 1928 – 1940 m. parapija garsėjo gausiomis pavasarininkų, katalikų moterų organizacijomis.

1948 m. bažnyčia nacionalizuota, pradėtas persekiojimas tiek turtiniu, tiek žmogaus tikėjimo laisvių suvaržymo požiūriu.

Šiuo metu parapiją sudaro Jiezno miestas ir 47 kaimai, kuriuose gyvena virš 2 tūkst. parapijiečių. Sekmadieniais šv. Mišiose dalyvauja apie 200 tikinčiųjų.

Parapijoje veikia katechetiniai būreliai: pasiruošimas Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentams, Gerojo Ganytojo grupė,  Caritas, Gyvojo Rožinio draugija, Motinos maldoje. Internetinė svetainė jieznoparapija.lt, facebook profilis, leidžiamas laikraštis „Jiezno parapijos žinios“.

Jiezno parapijoje švenčiami šv. Jono Krikštytojo gimimo (birželio 24 d.), šv. Roko (sekmadienį po rugpjūčio 16 d.) ir šv. Arkang. Mykolo (paskutinį rugsėjo sekmadienį) atlaidai.