Klebonas

Kun. Rolandas Bičkauskas gimė 1971 m. balandžio 17 d. Kaišiadorių r. sav. Žaslių parapijoje, Karsakų k. Mokėsi Žaslių vid. mokykloje. Kauno politechnikume įgijo elektriko mechaniko specialybę, tačiau dirbti neteko, nes iškart įstojo į tuometinę Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1996 m. balandžio 28 d. JE Kaišiadorių vyskupo Juozapo Matulaičio rankų uždėjimu buvo pašvęstas kunigystei. Du metus vikaravo Elektrėnų parapijoje. Nuo 1998 iki 2001 metų kunigavo Kruonyje. 2001 metais VDU katalikų teologijos fakultete įgijo teologijos magistro laipsnį. Nuo 2001 m. birželio 22 d. Jiezno šv. arkang. Mykolo ir Jono Krikštytojo parapijos klebonas.mob. 868563473.

Zakristijonas

Vytautas Kazlauskas, pensininkas, gyvena Liciškėnų k.

Vargonininkė

Roma Ruočkienė,  Prienų Žiburio gimnazijos pedagogė, Birštono kultūros centro folkloro ansamblio „Raskila“ vadovė, gyvena Prienų m. mob. 8612 02912.

Valytoja

Virginija Lukoševičienė, Prienų r. sav. Socialinių paslaugų centro socialinė darbuotoja, gyvena Vilūnėlių k. mob. 8600 07041.

Katechetė

Irena Skulsčienė, Jiezno gimnazijos pedagogė, gyvena Kašonių k.