Ministrantai

Ministrantai patarnauja šv. Mišių metu, dalyvauja procesijose bei kitose liturginės apeigose, sąžiningai atlieka patikėtas pareigas ir liudija Kristų tarp savo bendraamžių.

Norinčius tapti ministrantais kviečiame ateiti į Jiezno bažnyčios zakristiją.

Choristai

Choristai giesme šlovina Viešpatį.

Jiezno bažnyčioje yra susibūrę du chorai: jaunimo (gieda sekmadieniais 10 val. šv. Mišiose) ir suaugusių (gieda sekmadieniais 12 val. šv. Mišiose).

Sekmadieniais ir iškilmių dienomis gieda šv. Mišiose. Gieda Pivašiūnų šventovėje Žolinės atlaidų šv. Mišiose. Drauge švenčia dangiškos globėjos Šv. Secilijos dieną.

Norinčius prisidėti prie chorų veiklos kviečiame kreiptis į chorų vadovę.

Vadovė Romą Ruočkienę, mob. 8612 02912.

Procesija

Iškilminga procesija garbinamas Eucharistinis Jėzus.

Jiezno parapijoje procesijoje nešamas kryžius, devynios vėliavos, trys altorėliai, baldakimas. Adorantės priešais nešamą Švč. Sakramentą barsto gėles.

Procesijos atliekamos šv. Velykų, Šeštinių, Sekminių, Devintinių ir atlaidų šventimo metu.

koordinatorė Sigutė Kimbirauskienė, mob. 865030811.