T.Dikcius-ir-B.Jarukas-2024-933x1024

Gegužės 19 d., per Sekmines, Kaišiadorių katedroje vyskupas Jonas Ivanauskas įšventino diakonais du klierikus – Tautvydą Dikčių, kilusį iš Musninkų parapijos (Širvintų r.), ir Bronių Jaruką, kilusį iš Želvos parapijos (Ukmergės r.). Šiemet jie baigs pasirengimą kunigystei Vilniaus seminarijoje ir, laikantis Bažnyčios nustatytos tvarkos, praėjus pusmečiui po diakonų šventimų, bus šventinami kunigais, tarnystei Kaišiadorių vyskupijoje.

Kaišiadorių kurija

DIAKONŲ ŠVENTIMAI KAIŠIADORIŲ VYSKUPIJOJE