431509874_388902200597948_9138080402032121107_n

Kovo 19d., Kaišiadorių katedroje, švenčiant vyskupijos dangiškojo globėjo, šv. Juozapo, šventę, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis su vyskupu ordinaru Jonu Ivanausku ir kitais kunigais minėjo savo vardo dieną. Taip pat dėkojo Dievui už savo amžiaus 88 metų sukaktį (kovo 8 d.), 35 metų vyskupystės (03.18) ir 60 metų kunigystės (03.25) sukaktis. Emeritas maldoje prisiminė visus gyvenimo kelyje sutiktus, ypač geros valios ir gyvo tikėjimo liudytojus.

Te Dievas Laimina ir Saugo visad besišypsantį vyskupą emeritą Juozą, o Šv. Juozapas teapgaubia jį savo globa.

VYSKUPAS JUOZAS ŠVENČIA JUBILIEJUS