jiezno-foto-246-1 2

DIDYSIS VELYKINIS TRIDIENIS

Kovo 28 d.

DIDYSIS KETVIRTADIENIS 18 val.

(Paskutinės vakarienės Mišios)

Kovo 29 d.

DIDYSIS PENKTADIENIS 18 val.

(Kristaus Kančios pamaldos)

Kovo 30 d.

DIDYSIS ŠEŠTADIENIS

(nuo 9 iki 21 val. budėjimas prie Viešpaties kapo)

VELYKNAKTIS 21 val.

(krikšto pažadų atnaujinimas)

Kovo 31 d.

VELYKŲ RYTO MIŠIOS 9 val.

(velykinių valgių šventinimas)

Iškilios balandžio datos

Šventojo Tėvo intencijos šiam mėnesiui:

Melskimės, kad kiekvienoje kultūroje būtų pripažįstamas moterų orumas ir vertė, kad liautųsi diskriminacija, kurią jos patiria įvairiose pasaulio šalyse.

Balandžio 7 d.

 Atvelykis (Gailestingumo sekmadienis) Mišios 10 ir 12 val.

Balandžio 8 d.

VIEŠPATIES APREIŠKIMAS 18 val.

Balandžio 14 d.

III VELYKŲ SEKMADIENIS 10 val.

Balandžio 21 d.

IV VELYKŲ SEKMADIENIS 10 ir 12 val.

Balandžio 23 d.

Šv. Jurgis, kankinys 9 val.

Balandžio 25 d.

Šv. Morkus, evangelistas 9 val.

Balandžio 27 d.

V VELYKŲ SEKMADIENIS 10 ir 12 val.

Balandžio 29 d.

Šv. Kotryna Sienietė, Europos globėja 10 val.

Iškilos kovo ir balandžio mėnesio datos