PADĖKA

PADĖKA

Rinkimai įvyko, turime išrinktą savivaldybės merą ir tarybą. Dėkoju visiems dalyvavusiems rinkimuose ir taip įvykdžiusiems pilietinę pareigą. Nuoširdžiai tariu ačiū skyrusiems savo balsą man. Jūsų pasitikėjimo dėka tapau savivaldybės tarybos nariu. Lieku atviras kraštiečių problemoms. Pažadu ieškoti jų sprendimo bei