20230706_185739

Vasara – atlaidų metas. Lankome savo tėviškės ar kaimynystėje švenčiamus atlaidus, bet retai toli esančias šventoves. Liepos 6 d. autobusu 38 tikinčiųjų grupė  keliavo į Žemaičių Kalvarijos atlaidus. Norėjosi aplankyti šventovę, kuri nuo XVII a. vidurio ėmė garsėti stebuklingu Švč. M. Marijos su Kūdikiu paveikslu ir Švč. M. Marijos Apsilankymo atlaidais. Ką jau kalbėti apie Kryžiaus kelio kalnus. Jie laikytini pačiu pirmuoju Kalvarijos, kaip naujosios Jeruzalės ansamblio, pavyzdžiu ne tik Žemaitijoje, bet ir visoje Lietuvoje. Jie įnešė į Žemaitiją ir į visą Lietuvą naują bendruomeniško Kančios kelio stočių pamaldumo formą, kuri per tris šimtus metų stipriai įsitvirtino mūsų šalyje. Taigi, vykome pamatyti, pasižiūrėti, kaip žemaičiai meldžiasi, ir patiems pasimelsti.

Dar vykstant autobusu piligrimams kun. Rolando kvietimu Fausta vedė rekolekcijas. Taip visus paruošdama susitikimui su Dievu, Švč. M. Marija ir tikinčiaisiais.

Neišdildomi įspūdžiai iš kelionės ir atlaidų, ypač einant Kryžiaus kalnus, o vykstant atgal sustojus prie Partizanų memorialo Kryžkalnyje ir ten sugiedojus Lietuvos himną.

PILIGRIMYSTĖ Į ŽEMAIČIŲ KALVARIJĄ