353656068_10226228666723593_3267597228001855398_n

Gausus būrys parapijos tikinčiųjų ir svečių susirinko į kasmetinius Šv. Jono Krikštytojo Gimimo atlaidus, kuriuos šventėme birželio 24 d. Jonas Krikštytojas kvietė sekti paskui Jėzų Kristų.  Kankinio mirtimi mirusio Šventojo istorija, pasak dvasininkų,  byloja, jog „doro žmogaus gyvenimas yra nuolatinė gėrio kova su blogiu, kuri neaplenkia nei jauno, nei seno, nei turtingo, nei vargšo“. Kiekvienam mūsų be galo reikalinga viltis keliaujant savo Gyvenimo keliu, kuriame gali rastis ir skausmo, ir kančios. Kristus yra įveikęs kančią, ją perkeitęs. Todėl visiems svarbu solidarizuotis su Viešpačiu, prašyti pagalbos šventųjų. Atlaidų metu sukalbėta, ir kasdienė malda yra maistas gyvųjų sieloms, paskata turėti vilties, gydantis dvasines ir fizines ligas, įveikiant ar perkeičiant kančią. Šventų mišių metu tikintieji buvo kviečiami įsiklausyti į maldą, į tylą. Juk tik nurimęs žmogus, susitaikęs su savimi, galės labiau suprasti, ką jam sako Dievas, artimas, kaimynas…

MALDA – MAISTAS SIELAI, KURI SUTEIKIA JĖGŲ IR KŪNUI…