Arvydas Bernatonis, 63 m. iš Prienų r.,

Emilija Gudelevičienė, 95 m. iš Jiezno,

Janina Varanovienė, 84 m. iš Jiezno,

Gvidutis Švenčionis, 70 m. iš Jiezno.

Amžinoji šviesa Jiems tešviečia, Viešpatie!

Mūsų mirusieji