popiezius

Sekmadienį po „Viešpaties angelo“ maldos popiežius dar kartą išsakė savo susirūpinimą dėl to, kas vyksta Izraelyje ir Palestinoje.

„Esu labai susirūpinęs, nuliūdęs, meldžiuosi ir esu arti visų kenčiančiųjų, įkaitų, sužeistųjų, aukų ir jų šeimų. Galvoju apie sunkią humanitarinę padėtį Gazoje ir liūdžiu, kad pastarosiomis dienomis taip pat nukentėjo anglikonų ligoninė ir graikų ortodoksų parapija. Dar kartą raginu atverti erdves, toliau teikti humanitarinę pagalbą ir paleisti įkaitus.“

„Karas, kiekvienas karas pasaulyje, – sakė popiežius, pridurdamas, kad jis galvoja ir apie kenčiančią Ukrainą, – yra pralaimėjimas. Karas visada yra pralaimėjimas, jis griauna žmonių brolybę. Broliai, sustokite! Liaukitės!“

Pranciškus taip pat priminė, kad ateinantis penktadienis, spalio 27 d., paskelbtas pasninko, maldos ir atgailos už taiką diena. Tą vakarą 18 val. rengiamas maldos susitikimas Šv. Petro aikštėje.

Galiausiai vidudienio maldos proga popiežius taip pat priminė šį sekmadienį minimą Pasaulinę misijų dieną, kurios tema: „Deganti širdis, keliu žengiančios kojos“. „Šie du įvaizdžiai viską pasako!“, – pridūrė Pranciškus.

Vatican News

MANO MINTYSE – PALESTINA, IZRAELIS IR UKRAINA