cq5dam.thumbnail.cropped.1500.844

Pasiruoškime gavėnios laikotarpį priimti kaip atsivertimo ir vidinio atsinaujinimo kelionę klausydamiesi Dievo Žodžio, rūpindamiesi savo broliais ir seserimis, kuriems labiausiai reikia pagalbos, – paragino popiežius Pelenų trečiadienį kreipdamasis į bendrosios audiencijos dalyvius.

Pranciškus atkreipė dėmesį į pasaulyje dėl tikėjimo persekiojamus krikščionis ir pagerbė audiencijoje dalyvavusį „gyvą kankinį“ – 95 metų kun. Ernestą Simonį.

Kardinolas E. Simonis 28 metus praleido komunistinės Albanijos kalėjimuose.

Pranciškus, be to, prašė neužmiršti karo kankinamų Ukrainos, Palestinos ir Izraelio. „Melskimės už šiuos brolius ir seseris, kurie kenčia dėl karo. Ženkime pirmyn atsivertimo keliu klausydamiesi Dievo Žodžio, rūpindamiesi pagalbos reikalingais broliais ir seserimis ir sustiprindami maldą, ypač maldą už pasaulio taiką“, – paragino popiežius Pranciškus.

Vatican News

GAVĖNIA – ATSIVERTIMO METAS