download

Šventojo Tėvo intencijos šiam mėnesiui:

Melskimės, kad ugdytojai būtų patikimi liudytojai ir mokytų brolybės, o ne varžytis, ir padėtų ypač pažeidžiamiausiems jaunuoliams.

ŠVĘSKIME ŠV. KALĖDAS DRAUGE

Gruodžio 24 d. – KALĖDŲ NAKTIES (PIEMENĖLIŲ) ŠV. MIŠIOS – 21 val.

Gruodžio 25 d. – KALĖDŲ RYTO ŠV. MIŠIOS – 9 val.

Sausio 1 d.

ŠVČ. M. MARIJA, DIEVO GIMDYTOJA 12 val.

(melsimės už taiką)

Sausio 6 d.

KRISTAUS APSIREIŠKIMAS (TRYS KARALIAI) 10 val.

Sausio 7 d.

KRISTAUS KRIKŠTAS 10 ir 12val.

Sausio 14 d.

II EILINIS SEKMADIENIS 10 val.

Sausio 21 d.

III EILINIS SEKMADIENIS 10 val.

Sausio 25 d.

Šv. Pauliaus, apaštalo, Atsivertimas 9 val.

Sausio 28 d.

IV EILINIS SEKMADIENIS 10 val.

Iškilios 2024 m. sausio mėnesio datos