cq5dam.thumbnail..1500.844

Pietų Afrikos krikščionių bendruomenes sukrėtė pastarųjų dienų žinios apie keturių dvasininkų smurtines mirtis.

Kun. Williamas Banda, misionierius iš Zambijos, vadovavo Rožinio maldai prieš Mišias. Atėjęs į šventovę bendruomenei nepažįstamas vyriškis palydėjo kunigą į zakristiją ir šovė jam į smilkinį. Atsigręžęs dar kartą šovė kunigui į galvą, išėjo iš katedros ir greitai pasišalino jo laukusiu automobiliu, praneša misijų naujienų „Fides“ portalas.

Portalas „Fides“ taip pat informavo apie kovo 12 d. nužudytus tris koptų vienuolius. Jie nužudyti šaltuoju ginklu, ketvirtas sužeistas. Policija suėmė sąsajomis su užpuolimu įtariamą egiptietį, tačiau neatskleidė galimų užpuolimo priežasčių.

Vatican News

PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKOJE NUŽUDYTI KETURI SVETIMŠALIAI DVASININKAI