image4

Spalio 14 dieną LŠS Kauno Vytauto Didžiojo 2-osios rinktinės Prienų 206 kuopa kartu su Jiezno seniūnija, Kašonių biblioteka ir Jiezno kultūros ir laisvalaikio centru organizavo pėsčiųjų žygį, skirtą kraštiečio, kilusio iš Kašonių seniūnaitijos, kunigo Prano Bieliausko 140 gimimo metinėms paminėti.

Renginys prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo Jiezno parapijos klebonas Rolandas Bičkauskas. Renginyje dalyvavo Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotoja Jūratė Zailskienė, kunigo Prano Bieliausko giminaičiai Gintautas, Virginijus, Robertas Kandrotai.
Po Mišių buvo suformuota kolona, kurią vedė 206 kuopos šaulys Mantas Kimbirauskas. Jam padėjo, kaip visada, uniformuota šauliškom liemenėm „lauko žandarmerija“. Pradėjome 20 km žygį kunigo P. Bieliausko giminės keliais. Pirmiausia kunigo atminimą pagerbėme jo tėviškėje Slabados kaime. Žygiuodami sustojome ir prie kito garbaus kraštiečio profesoriaus J. Skvernevičiaus tėviškės, užsukome į buvusį Steikūnų dvarą, kuriame vasaros atostogų metu apsistodavo P. Bieliauskas.
Kašonyse mus šiltai priėmė Kašonių kaimo bendruomenė. Buvome pavaišinti gira, suteptiniais, saldžiu sūriu bei gardžia namuose kepta duona, pyragu.

Kašonių bibliotekos vedėja Danutė Bajorienė pasidalino mintimis apie kun. P. Bieliausko begalinį siekį mokytis, surinktus prisiminimus apie Kašonių kraštą ir Slabados kaimą. O „Jieznelės“ kolektyvas padainavo P. Bieliausko prieš 100 metų užrašytų dainų.
Pailsėję ir atgavę jėgas toliau tęsėme žygį. Įpusėję atkarpą tarp Šilinių ir Lingėniškių buvome „pakrikštinti“ gausaus lietaus, kuris nesiliovė iki žygio finišo. Trumpam sustojome prie atminimo ženklo, skirto sovietinio genocido aukoms atminti Lingėniškėse. Grįžome į Jiezną visi šlapi, bet puikios nuotaikos, nes niekas nesuteikia tokių gerų įspūdžių, kaip ekstremalios sąlygos. Laukiamiausia žygio vieta – finišas, čia mus šauliška koše ir karšta arbata pavaišino 206 kuopos šauliai Saulius Pagirys ir Gintautas Sodaitis. Taip pat buvo įteikti žygio dalyvio pažymėjimai.
Džiaugiamės, kad šiais metais sulaukėme gausaus būrio žygeivių, kurių skaičius siekė daugiau kaip 250.

206 kuopai atstovavo šauliai ir jaunieji šauliai iš Jiezno (vad. S. Žalys), Stakliškių (vad. G. Sodaitis), Išlaužo (vad. R. Meškauskas), Prienų (vad. T. Stanevičius), Skriaudžių (vad. Ž. Šakočius). Atvyko ir jaunųjų šaulių iš Garliavos, Kauno, Kazlų Rūdos, Plutiškių. Be jaunųjų šaulių, taip pat atvyko ir suaugusių šaulių bei kitų žygeivių.

Ieva Kimbirauskaitė
Jiezno gimnazijos moksleivė, 206 kuopos jaunoji šaulė

ŽYGIS, SKIRTAS KUNIGO PRANO BIELIAUSKO 140-OSIOMS GIMIMO METINĖMS