IMG_7368-300x225

Saulėtą rugsėjo 24-osios dieną Jiezno parapijos bažnyčioje vykę Šv. Arkangelo Mykolo atlaidai subūrė gausų būrį parapijos tikinčiųjų ir svečių.
Sekmadienį rudens gėrybių dekoracijomis, kurias pagamino Jiezno žmonių su negalia sąjungos nariai, papuoštoje Jiezno bažnyčioje šv. Mišioms vadovavo Kaišiadorių katedros klebonas mons. Rimvydas Jurkevičius. Pamaldose dėkota už rudens ir kitas gėrybes, melstasi už geradarius, laiminti vairuotojai ir jų transporto priemonės.
Po pamaldų svečiai rinkosi parapijos sodelyje, kuriame linkėjimus ir padėkas išsakė organizatoriai. Jiezno parapijos klebonas Rolandas Bičkauskas susirinkusiesiems linkėjo gražios šventės. „Šv. Arkangelo Mykolo atlaidai Jiezne švenčiami jau 353 metus“, – teigė klebonas. Anot jo, nors atlaidai šioje parapijoje nėra patys gausiausi, siekiama, jog jie būtų labiau bendruomeniški. Klebonas taip pat išreiškė padėkas:

Už bendrą projektą „Mykolinės“ – Jiezno bendruomenės centrui (Irena Urbanavičienė). Už įsijungimą visoms seniūnijos bendruomenėms ir Jiezno gimnazijai. Už pagalbą paruošiant vietą šventei: Sporto klubui „Uola“ (Vytas Sadauskas),

Jiezno kultūros ir laisvalaikio centrui (Dalia Vertinskienė), Jiezno seniūnijai (Algis Bartusevičius).

Už susirinkusių pamaitinimą – Rūtai Paltanavičienei ir jos komandai, Medžiotojų klubui už charčą, už didelį ir skanų tortą – Renatai Vaidogienei.

Specialią padėką išreiškė Valdui ir Astai Bisikirskams bei Valdemarui ir Kristinai Filipavičiams už naujų elektrinių vargonų įsigijimą, Arūnui ir Vilmai Vaidogams, Gediminui ir Indrei Krinevičiams už nuolatinę pagalbą organizuojant šventes. Dėkojo ir Jiezno bendruomenės centro pirmininkė Irena Urbanavičienė. Jos padėka tiems, kurie savo darbais, idėjomis, laisvalaikiu prisidėjo prie šventės įgyvendinimo.
Parapijos sodelyje pramogų netrūko. Svečius linksmino grupės TRIO koncertas, kuri sukūrė šventišką atmosferą susirinkusiesiems, svečiai vaišinosi įvairiais patiekalais: Rūtos plovu, medžiotojų charču, šventės dalyvių atneštomis vaišėmis. Jauniausiems šventės dalyviams buvo paruošti žaidimai ir batutas.
Ačiū visiems dalyvavusiems, o didžiausia padėka Viešpačiui už malones, kurias teikia mūsų gyvenime, už tą dieną padovanotą puikų orą ir gerus žmones. Šv. Arkangele Mykolai, globok geradarius, saugok mūsų žemišką kelionę, lydėk visus į dangiškojo Tėvo namus.

Aira Radvilavičiūtė

JIEZNE VYKO ŠV. ARKANGELO MYKOLO ATLAIDAI