Untitled 2

Sekmadienio rytą popiežius Pranciškus Šv. Petro aikštėje aukojo Velykų dienos Mišias, vidudienį perskaitė velykinę žinią ir suteikė palaiminimą „Urbi et orbi“ – Romos miestui ir visam pasauliui. Aikštėje ir ją vedančioje gatvėje popiežiaus žodžių klausėsi apie 100 tūkst. žmonių.

Brangūs broliai ir seserys, Kristus prisikėlė! Šiandien skelbiame, kad jis, mūsų gyvenimo Viešpats, yra pasaulio „prisikėlimas ir gyvenimas“ (plg. Jn 11, 25). Velykos – Pascha – reiškia perėjimą, nes Jėzuje įvyko žmonijai lemtingas perėjimas: iš mirties į gyvenimą, iš nuodėmės į malonę, iš baimės į pasitikėjimą, iš sielvarto į bendrystę. Jame, laiko ir istorijos Viešpatyje, su džiaugsmu širdyje šiandien visiems sakau: džiugių Velykų!

Tegul kiekvienam iš jūsų, brangūs broliai ir seserys, ypač sergantiesiems ir vargstantiesiems, pagyvenusiems žmonėms ir tiems, kuriuos kamuoja išmėginimai ir nuovargis, tai būna perėjimas iš skausmo į paguodą. Mes nesame vieni: Jėzus, Gyvasis, visada yra su mumis. Tegul džiaugiasi Bažnyčia ir pasaulis – šiandien mūsų viltys nebeatsitrenkia į mirties sieną, nes Viešpats mums nutiesė tiltą į gyvenimą. Taip, broliai ir seserys, per Velykas pasikeitė pasaulio likimas, ir šią dieną, kuri sutampa ir su labiausiai tikėtina Kristaus prisikėlimo data, mes galime džiaugtis galėdami švęsti svarbiausią ir gražiausią istorijos dieną.

Vatican News

VELYKŲ „URBI ET ORBI“
Žyma: