Šventojo Tėvo intencijos šiam mėnesiui:

Melskimės, kad kuo plačiau skleistųsi nesmurtinė kultūra ir tiek valstybės, tiek atskiri piliečiai vis rečiau griebtųsi ginklų.

Balandžio 2 d.

VERBŲ SEKMADIENIS

Išvakarių šv. Mišios 18 val. Ryto – 10 val.

Balandžio 6 d.

DIDYSIS KETVIRTADIENIS 18 val.

Balandžio 7 d.

DIDYSIS PENKTADIENIS 18 val.

Balandžio 8 d.

DIDYSIS ŠETADIENIS

Balandžio 9 d.

KRISTAUS PRISIKĖLIMAS (VELYKOS)

Velyknaktis 21 val.

Velykų ryto Mišios 9 val.

Balandžio 10 d.

VELYKŲ ANTROJI DIENA 12 val.

Balandžio 16 d.

ATVELYKIS (GAILESTINGUMO SEKMADIENIS)

Išvakarių šv. Mišios 18 val. Ryto – 10 val.

Balandžio 23 d.

III VELYKŲ SEKMADIENIS

Išvakarių šv. Mišios 18 val. Ryto – 10 val.

Balandžio 25 d.

Šv. Morkus, evangelistas 9 val.

Balandžio 29 d.

Šv. Kotryna Sienietė, Europos globėja 10 val.

Balandžio 30 d.

IV VELYKŲ SEKMADIENIS

Išvakarių šv. Mišios 18 val. Ryto – 10 val.

Balandžio 1 d.

ATGAILOS DIENA.

Švč. Sakramento adoracija su galimybe atlikti Išpažintį. Pradžia 12 val.

DIDYSIS VELYKINIS TRIDIENIS

balandžio 6 d.

DIDYSIS KETVIRTADIENIS 18 val.

(Paskutinės vakarienės Mišios)

balandžio 7 d.

DIDYSIS PENKTADIENIS 18 val.

(Kristaus Kančios pamaldos)

balandžio 8 d.

DIDYSIS ŠEŠTADIENIS

(nuo 9 iki 21 val. budėjimas prie Viešpaties kapo)

VELYKNAKTIS 21 val.

(krikšto pažadų atnaujinimas)

balandžio 9 d.

VELYKŲ RYTO MIŠIOS 9 val.

(velykinių valgių šventinimas)

Iškilios balandžio datos