sbuzausko-sventimai-gc-20230422-26

Balandžio 22-ąją Kauno arkikatedroje bazilikoje po penkerių metų vėl buvo švenčiama vyskupo konsekracija. Vyskupu konsekruotas Vilniaus arkivyskupijos kunigas (priėmęs kunigystės šventimus lygiai prieš 15 metų, 2008-aisiais Vilniaus arkikatedroje), „Marijos radijo“ programų dabartinis direktorius Saulius Bužauskas.

Popiežius Pranciškus šių metų vasario 27 d. pavedė apaštalų įpėdinių tarnystei suteikdamas Castello di Tatroporto vyskupo titulą bei paskirdamas Kauno arkivyskupijos augziliaru.

Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas vadovavo būsimo savo pagalbininko Šventimų liturgijai, kuri buvo švenčiama per iškilmingą Eucharistiją. Įšventinantieji vyskupai buvo Lietuvos Vyskupų Konferencijos bei Europos Vyskupų Konferencijos tarybos pirmininkas, Kariuomenės ordinariato apaštalinis administratorius Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas bei apaštalinis nuncijus Baltijos valstybėms arkivyskupas Petaras Antunas Rajičius.

Konsekracijos iškilmes Kaune šventė ir savo brolį sveikino abu Lietuvos kardinolai – Audrys Juozas Bačkis ir Sigitas Tamkevičius SJ, visų vyskupijų ordinarai bei jų pagalbininkai bei emeritai vyskupai, labai gausiai susirinkę Lietuvos kunigai bei atvykusieji iš Airijos ir net iš tolimosios Kinijos, prie altoriaus patarnavę diakonai, Lietuvos seminaristai. Iškilmes drauge šventė svečiai vyskupai iš Latvijos ir Lenkijos – Liepojos vyskupas Viktoras Stulpinas ir Elko vyskupas pagalbininkas Dariuszas Zalewskis.

Maldoje dalyvavo Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis ir kunigas Ričardas Dokšas.

Šventimus malda palydėjo Sauliaus mama bei krikšto tėvelis, kiti artimieji, jį sutinkanti Kauno arkivyskupijos bendruomenė bei gausūs svečiai iš kitų Lietuvos vietų, pažinę jį savo gyvenimo keliuose. Iš Kauno visai Lietuvai konsekracijos iškilmės buvo transliuojamos per LRT televizijos pagrindinį kanalą bei „Marijos radiją“.

Laikmetis.lt

SAULIUS BUŽAUSKAS ĮŠVENTINTAS KAUNO ARKIVYSKUPIJOS VYSKUPU AUGZILIARU