Sausio 28, vasario 4 ir 11 d. (šeštadieniais) 18 val. šv. Mišių nebus.

Sekmadieniais šv. Mišios 10 val. 

Picture 311

Šventojo Tėvo intencijos šiam mėnesiui:

Melskimės, kad parapijos, svarbiausiu dalyku laikydamos bendrystę, vis labiau taptų tikėjimo ir brolybės bendruomenėmis, atviromis žmonėmis, kuriems labiausiai reikia pagalbos.

Vasario 2 d.

Kristaus Paaukojimas. Šv. Mišios 9 val.

(laiminamos žvakės)

Vasario 5 d.

V EILINIS SEKMADIENIS. Šv. Mišios 10 val.

Vasario 12 d.

VI EILINIS SEKMADIENIS. Šv. Mišios 10 val.

Vasario 14 d.

Šv. Kirilas ir šv. Metodijus, Europos globėjai. Šv. Mišios 9 val.

Vasario 16 d.

Lietuvos laisvės atkūrimo diena. Šv. Mišios 9 val.

Vasario 19 d.

VII EILINIS SEKMADIENIS. Išvakarių šv. Mišios 18 val. Ryto – 10 val.

Vasario 22 d,

PELENŲ DIENA. Šv. Mišios 9 val.

(pasninko diena. Atgailos ženklan barstoma pelenais)

Vasario 26 d.

I GAVĖNIOS SEKMADIENIS. Išvakarių šv. Mišios 18 val. Ryto – 10 val.

Iškilios vasario datos