DSC_1678

PASTORACINĖ KULTŪRINĖ VEIKLA

2022 m. parapijoje veikė: Caritas, maldos grupės: „Motinos maldoje“ ir „Gyvojo Rožinio draugija“, savitarpio pagalbos Anoniminių alkoholikų grupė „Jieznelė“, suaugusiems „Alfa kursas“.

Pakrikštyta – 38;

Priėmė I Komuniją – 14;

Susituokė – 6;

Suteiktas Ligonio patepimas – 57;

Katalikiškai palaidoti – 90.

Šventėme Velykas, Kalėdas bei atlaidus: šv. Jono Krikštytojo; šv. Roko ir šv arkang. Mykolo.

ŪKINĖ VEIKLA

2022 m. užbaigėme Jiezno bažnyčios šiaurinės pusės fasado ir visos bažnyčios cokolio tvarkybos darbus, ištiesinome šventoriaus tvoros vartų kolonas, restauravome vartus (22 364 Eur.).

KARITATYVINĖ VEIKLA

Prasidėjus karui Ukrainoje, parapijos bendruomenės namuose apgyvendinome penkias pabėgėles iš Ukrainos. Viena šeima (mama su dukra) po pusmečio grįžo į tėvynę, kita (mama, dukra ir anūkė) lig šiol pas mus gyvena. Rinkome aukas Ukrainai (665 Eur.), pusę metų (kas mėnesį po 100 eur.) rėmėme vieną šeimą Ukrainoje. Advento metu parapijos Caritas organizavo akciją: „Gerumas mus vienija“. Rinko ir dalino drabužius, maistą, pinigus. Savanorės lankė Jiezno palaikomojo gydymo skyriaus pacientus, kitus vienišus žmones, dalino „Kėdainių konservų fabrikas“ dovanotus produktus.

PAGRINDINDINIAI RĖMĖJAI

L. Beliūnienės IĮ „Pas močiutę“

UAB „Igeda“ Laidojimo paslaugos ir gėlės Jiezne.

UAB „Kėdainių konservų fabrikas“

UAB „Handelita“

Parapijiečiai ir kiti geri žmonės.

FINANSAI

2021 m. gruodžio 31 d. likutis 33 242 Eur.

Pajamos (57 272)

Rinkliavos 18 724

vardinės aukos (kartu su aukomis už parapijos laikraštį) – 25 645

Gauta pagalba – 3066

Juridinių asmenų parama – 3000

Ūkinės, komercinės pajamos –1200

Kitos pajamos – 1479

Biudžetinės lėšos:

Prienų savivaldybė – 1000

GPM 1,2 proc. dalis – 3158

išlaidos (51 120)

Bažnyčios tarnautojų išlaikymui – 8961

Karitatyvinei ir sielovadinei veiklai – 8002

Bažnyčios išlaikymas (elektra, šiukšlės ir kitos paslaugos ) – 4599

Remonto darbai – 22 364

Turto įsigijimas – 5943

Suteikėme pagalbą kunigų seminarijai, šv. Žemei, Misijoms, šv. Perto skatikui – 1152

Kitos išlaidos – 99

2023 metus pradėjome su 37 394

2023 m. PLANAI

Pastoraciniai:

  • Iškilmių šventimas: šv. Velykos – balandžio 9 d.; šv. Jono krikštytojo atlaidai – birželio 24 d.;

šv. Roko atlaidai – rugpjūčio 20 d. ir šv. arkangelo Mykolo atlaidai – rugsėjo 24 d.

Ūkiniai:

  • Užbaigti Jiezno bažnyčios nuogrindos bei šventoriaus tvoros tvarkybos darbus.
  • parengti bažnyčios rūsio-kriptos tvarkybos darbų projektą ir teikti paraišką finansavimui gauti.
  • Teikti paraišką saulės elektrinės įrengimui.

-jž-

2022 M. PASTORACINĖ, ŪKINĖ IR FINANSINĖ ATASKAITA