download

Šventojo Tėvo intencijos šiam mėnesiui:

Melskimės, kad dėl Evangelijos visame pasaulyje gyvybe rizikuojantys krikščionys savo drąsa ir misionierišku uolumu įkvėptų Bažnyčią.

Kovo 3 d.

III GAVĖNIOS SEKMADIENIS 10 ir 12 val.

Kovo 4 d.

ŠV. KAZIMIERAS, LIETUVOS GLOBĖJAS 18 val.

Kovo 10 d.

IV GAVĖNIOS SEKMADIENIS 10 ir 12 val.

Kovo 11 d.

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena 9 val.

Kovo 17 d.

V GAVĖNIOS SEKMADIENIS 10 ir 12 val.

Kovo 19 d.

ŠV. JUOZAPAS, ŠVČ. M. MARIJOS SUŽADĖTINIS 9 val.

Kovo 24 d.

KRISTAUS KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS 10 ir 12 val.

Kovo 28 d.

DIDYSIS KETVIRTADIENIS 18 val.

Kovo 29 d.

DIDYSIS PENKTADIENIS 18 val.

Kovo 31 d.

KRISTAUS PRISIKĖLIMAS (VELYKOS)

Velyknaktis (šeštadienį) 21 val.

Velykų ryto Mišios 9 val.

Iškilios kovo datos