jiezno-foto-246-1 2

VĖLINIŲ OKTAVA

Lapkričio 1 d.

VISI ŠVENTIEJI.

Šv. Mišios 10 val.

Vėlinių išvakarėse

15 val. už Jiezno kapinėse palaidotus.

(po Mišių maldavimų procesija į Jiezno senąsias kapines)

Lapkričio 2 d.

MALDOS UŽ MIRUSIUS DIENA (VĖLINĖS)

10 val. už visus mirusius.

12 val. už Sobuvos kapinėse palaidotus.

Lapkričio 3 d.

9 val. už Pelekonių kapinėse palaidotus.

Lapkričio 4 d.

12 val. už Nibrių kapinėse palaidotus.

Lapkričio 6 d.

9 val. už Anglininkų kapinėse palaidotus.

18 val. už mirusius kunigus.

Lapkričio 7 d.

9 val. už palaidotus ne Jiezno parapijos kapinėse.

Žvakes šventinsime po kiekvienų Mišių.

Po jų vyksime lankyti kapinių, melsimės, šventinsime paminklus.

 

IŠKILIOS LAPKRIČIO DATOS

Šventojo Tėvo intencijos šiam mėnesiui:

Melskimės už Popiežių, kad vykdytų savo misiją Šventosios Dvasios padedamas ir toliau tikėjime lydėtų jam patikėtą kaimenę.

Lapkričio 1 d.

VISI ŠVENTIEJI 12 val.

Vėlinių išvakarės 15 val.

Lapkričio 2 d.

MIRUSIŲJŲ MINĖJIMO DIENA (VĖLINĖS) 10 ir 12 val.

Lapkričio 5 d.

XXXI EILINIS SEKMADIENIS 10 ir 12 val.

Lapkričio 9 d.

Laterano bazilikos pašventinimas 9 val.

Lapkričio 12 d.

XXXII EILINIS SEKMADIENIS 10 ir 12 val.

Lapkričio 16 d.

ŠVČ. M. MARIJA, GAILESTINGUMO MOTINA 9 val.

Lapkričio 19 d.

XXXIII EILINIS SEKMADIENIS 10 ir 12 val.

Lapkričio 26 d.

KRISTUS, VISATOS VALDOVAS 10 ir 12 val.

Lapkričio 30 d.

Šv. Andriejus, apaštalas 9 val.

VĖLINIŲ OKTAVA. IŠKILIOS LAPKRIČIO DATOS