francesco-alberti-W44lt3K_wh0-unsplash-1392x928

Sekmadienį, spalio 22 d., minimos Pasaulinės misijų dienos proga Šventojo Sosto Evangelizacijos dikasterijos žinių agentūra „Fides“ paskelbė statistinius duomenis apie Katalikų Bažnyčios narių ir sielovadininkų skaičių pasaulyje.

Pasak naujausio Bažnyčios statistikos žinyno, viso pasaulio gyventojų skaičius 2021 m. gruodžio 31 d. siekė 7 785 769 000, kurių 1 375 852 000 buvo priėmę Krikšto sakramentą Katalikų Bažnyčioje. Per vienerius metus katalikų skaičius padidėjo 16 240 000 ir šio skaičiaus kaita atitiko bendrą pasaulio gyventojų skaičiaus augimo tendenciją. Katalikų padaugėjo beveik visuose pasaulio žemynuose, išskyrus Europą, kur jų skaičius sumažėjo 244 000.

Paskutinę 2021 m. dieną visame pasaulyje buvo 5 340 vyskupų. Per metus jų skaičius liko nepakitęs. Kunigų buvo 407 872 (per metus sumažėjo 2 347). Vien Europoje per metus kunigų skaičius sumažėjo 3 632 ir Amerikoje – 963, tačiau mažėjimą šiuose žemynuose iš dalies kompensavo augimas kituose žemynuose, ypač Afrikoje. Nuolatinių diakonų buvo 49 176 ir jų skaičius per metus išaugo 541.

Labai sumažėjo moterų vienuolių skaičius – daugiau kaip 10,5 tūkst. Paskutinę 2021 m. dieną jų visame pasaulyje buvo 608 958. Didžiausias mažėjimas (beveik 8 tūkst.) nustatytas Europoje.

laikmetis.lt

PASAULYJE AUGA KATALIKŲ SKAIČIUS – STATISTIKA