Popiežius_ dėl taikos reikia peržengti neįmanomų dalykų mūrą - Bernardinai.lt

Nepaliaudami melskimės už taiką, nuolankiai ir primygtinai belskimės į Dievo širdies ir į žmonių duris prašydami, kad atsivertų keliai taikai, ypač kenčiančiai Ukrainai, pažymėjo popiežius žinioje Berlyne antradienį, rusėjo 12 d., pasibaigusio tarptautinio ir tarpreliginio Asyžiaus dvasios susitikimo dalyviams.

Popiežiaus žinia buvo perskaityta antradienį, rugsėjo 12 d., simboliškoje vietoje – prie Brandenburgo vartų. Šaltojo karo metais į Berlyno sieną įkomponuoti užmūryti vartai simbolizavo padalytą Europą, o žlugus blokų priešpriešai tapo naujų perspektyvų simboliu – tautų laivės, šeimų suvienijimo ir naujos pasaulio taikos vilties.

Tačiau, pasak Pranciškaus, metams bėgant buvo statoma ne su nauja viltimi, o siekiant siaurų interesų, nepasitikint kitais. Šitaip, užuot nugriovus mūrus, buvo iškelti kiti. Deja, žingsnis nuo užtvarų iki apkasų būna trumpas, patikino popiežius, pažymėdamas, kad šiandien karai niokoja per daug pasaulio vietų – nuo Afrikos ir Artimųjų Rytų iki Europos, Ukrainos.

Popiežius žinioje patikino, kad taikos drąsos pranašystė ypač įpareigoja tikinčiuosius, per kuriuos taikos drąsa virsta malda, kad išmelstų iš Dangaus tai, kas atrodo neįmanoma žemėje.

Malda – tai pirmoji drąsos išraiška, pažymėjo Pranciškus priminęs, kad Kristus Evangelijoje patikino kaip reikia visuomet melstis (žr. Lk 18,1) sakydamas: prašykite, ir jums bus duota; ieškokite, ir rasite; belskite, ir jums bus atidaryta ( žr. Lk 11,9). Neturime bijoti tapti taikos išmaldininkais kartu su kitų religijų broliais ir seserimis ir su visais, kurie nepasiduoda konfliktų neišvengiamumui, parašė žinioje popiežius, tuo pačiu užtikrindamas, kad yra dėkingas tarptautinio ir tarpreliginio susitikimo dalyviams už visą, ką daro, už jų maldą už karo pabaigą, prie kurios asmeniškai prisideda.

„Turime peržengti neįmanomų dalykų sieną“, – tęsė Pranciškus. Anot jo, tai sunku, bet nėra neįmanoma. Nėra neįmanoma tikintiesiems, patiriantiems viltingos maldos drąsą. Bet ir politikams, atsakingiesiems, diplomatams neturėtų būti neįmanoma.

„Nepavargdami toliau melskimės už taiką, nuolankiai ir primygtinai belskimės į Dievo visuomet atvertos širdies ir į žmonių duris prašydami, kad atsivertų taikai keliai, ypač kenčiančiai Ukrainai. Kliaukimės viltimi, kad Viešpats visuomet išklauso savo kenčiančių vaikų šauksmą. Išklausyk mus, Viešpatie!“, – meldė žinioje popiežius.

Vatican News

DĖL TAIKOS REIKIA PERŽENGTI NEĮMANOMŲ DALYKŲ MŪRĄ