jiezno_baznycia__nuotr._saulius_jankauskas___np__1_

2023 m. rugpjūčio 14–22 d.

Rugpjūčio 14 d., pirmadienis

Atlaidų išvakarės. Jaunimo vakaras. 18 val. šv. Mišios. Sutvirtinimas ir Eucharistinė procesija

Rugpjūčio 15 d., antradienis

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ IŠKILMĖ (ŽOLINĖ)
Dėkojame Dievui už Palaimintojo Teofiliaus Matulionio, vyskupo ir kankinio, gyvenimą ir tarnystę, minint gimimo 150 metų sukaktį

Rugpjūčio 16 d., trečiadienis

Kunigų ir vienuolių diena

Rugpjūčio 17 d., ketvirtadienis

Caritas diena

Rugpjūčio 18 d., penktadienis

Tikybos mokytojų, katechetų ir pedagogų diena

Rugpjūčio 19 d., šeštadienis

Ligonių, neįgaliųjų, slaugytojų ir medicinos darbuotojų diena

Rugpjūčio 20 d., sekmadienis

Šeimų diena

Rugpjūčio 21 d., pirmadienis

Dievo gailestingumo diena (Birštono dekanato diena)

Rugpjūčio 22 d., pirmadienis

ŠVČ. M. MARIJOS KARALIENĖS MINĖJIMAS

Gyvojo Rožinio ir kitų maldos grupių diena

ŠV. MIŠIOS IR PAMALDOS ATLAIDŲ METU:

Šv. Mišios – 10, 12 ir 18 val.

Rožinio malda – 9.30, 11.30 ir 17.30 val.

Išpažinčių klausoma nuo 9.30 val. ir nuo 17.30 val.

Adoracija Švč. Sakramento koplyčioje 9–19.30 val.

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ (ŽOLINĖS) ATLAIDŲ PROGRAMA