Picture 311

Šventojo Tėvo intencijos šiam mėnesiui:

Melskimės už tuos, kurie kenčia dėl bažnytinės bendruomenės narių padaryto blogio, kad jie pačioje Bažnyčioje rastų atsaką į savo skausmą ir kančias.

Kovo 4 d.

ŠV. KAZIMIERAS, LIETUVOS GLOBĖJAS 10 val.

Kovo 5 d.

II GAVĖNIOS SEKMADIENIS. Išvakarių šv. Mišios 18 val. Ryto – 10 val.

Kovo 11 d.

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Šv. Mišios 10 val.

Kovo 12 d.

III GAVĖNIOS SEKMADIENIS. Išvakarių šv. Mišios 18 val. Ryto – 10 val.

Kovo 19 d.

IV GAVĖNIOS SEKMADIENIS. Išvakarių šv. Mišios 18 val. Ryto – 10 val.

Kovo 20 d.

ŠV. JUOZAPAS (Kaišiadorių vyskupijos globėjas). Šv. Mišios 18 val.

Kovo 25 d.

VIEŠPATIES APREIŠKIMAS. Šv. Mišios 10 val.

Kovo 26 d.

V GAVĖNIOS SEKMADIENIS. Išvakarių šv. Mišios 18 val. Ryto – 10 val.

Iškilios kovo datos