1207131-625498-756x425

Rusijoje buvo kalbama apie Kalėdų paliaubas, bet ir toliau raketos ir patrankų sviediniai krito ant Ukrainos miestų ir kaimų.

Ukrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas sausio 9 d. savo žinioje dėmesį skyrė Rytų krikščionių, taigi ir Ukrainos graikų apeigų katalikų, švenčiamoms Kalėdoms. Kaip Jėzaus gimimo laikais, taip ir šiandien netrūksta žmonių, kurie nepriima visiems skirtos Dievo meilės dovanos. To pavyzdys kadaise buvo Erodas – Betliejaus kūdikių žudikas. „Toks totalitarinis problemų sprendimo būdas, nesiskaitymas su niekuo, stengiantis išsaugoti savo statusą ir galią, vėliau istorijoje dažnai pasikartos. Šiandien mūsų krašte matome, kad tokie autoritariniai veiklos būdai dar netapo praeitimi ir atneša daug kančių, – kalbėjo arkivyskupas. – Matome, kaip šis šventvagiškas karas, kurį atnešė Rusijos totalitarinis režimas, žudo visus, kurie priešinasi geopolitiniam projektui, kurį šiuolaikinis pamišėlis nori primesti pasauliui.“

Erodo istorija verčia kiekvieną žmogų susimąstyti: ar esu pasirengęs pripažinti Kristų savo Viešpačiu? O gal mes viską savo gyvenimą sutvarkėme taip, kad mums nereikia Viešpaties? Gal mes patys esame sau viešpačiai ir kiekvienas turime savo karalystę, net jei ji apgaulinga, šventvagiška, nestabili ir amorali? Sugebėjimas ir drąsa pripažinti Dievą savo gyvenimo Viešpačiu iš tikrųjų yra krikščioniškojo tikėjimo, krikščioniškojo liudijimo – pačia giliausia šio žodžio prasme – esmė, pabrėžė arkivyskupas.

Vatican News

KRAUJO IŠTROŠKĘS ERODAS ŽUDO VAIKUS