advento-vainikas-56742c0b4563b

Išvakarių (šeštadienį) 18 val.

Ryto 9 val.

***

Lapkričio 28 d. – pirmą Advento sekmadienį, šventinsime kalėdaičius.

Juos galėsite įsigyti kiekvieną dieną bažnyčios zakristijoje prieš ar po šv. Mišių.

***

Gruodžio 17 d. 12 val. švęsime Advento Susitaikinimo pamaldas.

Šv. Mišios Advento sekmadieniais: