Šventojo Tėvo intencijos šiam mėnesiui:

Melskimės, kad savanorių ir humanitarinės organizacijos rastų žmonių, trokštančių dirbti bendram labui, ir nepaliaujamai ieškotų naujų tarptautinio bendradarbiavimo.

Gruodžio 4 d.

II ADVENTO SEKMADIENIS. Išvakarių Mišios 18 val. Ryto – 9  val.

Gruodžio 8 d.

ŠVČ. M. MARIJOS NEKALTAS PRASIDĖJIMAS 9 val.

Gruodžio 11 d.

III ADVENTO SEKMADIENIS. Išvakarių Mišios 18 val. Ryto – 9  val.

Gruodžio 18 d.

IV ADVENTO SEKMADIENIS. Išvakarių Mišios 18 val. Ryto – 9  val.

Gruodžio 25 d.

KRISTAUS GIMIMAS (KALĖDOS). Piemenėlių Mišios 21 val. Ryto – 9 val.

Gruodžio 26 d.

Šv. Steponas, pirmasis kankinys 12 val.

Gruodžio 27 d.

šv. Jonas, apaštalas, evangelistas 9 val.

Gruodžio 28 d.

Šv. Nekaltieji Vaikeliai, kankiniai 9 val.

Gruodžio 30 d.

ŠVENTOJI ŠEIMA 9 val.

Iškilios gruodžio datos