received_357342306420355

Balandžio 24 d., Gailestingumo sekmadienį, Narkevičių daugiavaikė šeima, prie altoriaus atnešė – VOTĄ, kaip padėkos ženklą, kad Gailestingasis Jėzus globoja juos ir teikia viltį net ir negandų akivaizdoje. Nors lapkričio 20 d. sudegė jų namai, jie išgyveno ne tik praradimus, bet ir Dievo rūpestį. Lai Viešpats ir toliau laimina Jų šeimą, o votas mums teprimena, kad Dievas dosnus savo dovanomis, tik turime mokėti jas priimti įvertinti ir nepamiršti padėkoti. 

 

PADĖKOS ŽENKLAS