Priėmė krikštą

Kajus Randamanskas

Nušviesk Jo gyvenimą, Kristau!

 

Mūsų mirusieji

Genovaitė Kadikinienė, 93 m. iš Jiezno,

Stasys Kazlauskas, 72 m. iš Sodų k.,

Juozas Navickas, 75 m. iš Jieznas,

Ona Kazlauskienė, 82 m. iš Liciškėnų k.,

Janina Šalomskienė, 80 m. iš Jiezno,

Vytautas Antanas Misevičius, 75 m. iš Pelekonių k.,

Mindaugas Jurgis Klizas, 79 m. iš Kaunas,

Genovaitė Vinskienė, 93 m. iš Jiezno,

Domicelė Raudonikienė, 92 m. iš Kisieliškių k.,

Janina Raižienė, 84 m. iš Jiezno,

Jonas Urbanavičius, 76 m. iš Jiezno,

Ona Aldona Jonuškienė, 82 m. iš Benčiakiemio k.

Amžinoji šviesa Jiems tešviečia, Viešpatie! 

 

Sakramentinis gyvenimas