šiais Jono evangelijos žodžiais gegužės 6 d. Jiezno parapijos bažnyčioje prasidėjo trečioji Prienų rajono mokinių meninio skaitymo  šventė . Parapijos klebonas Rolandas šventės dalyvius  trumpai supažindino su Bažnyčios istorija, žymiausiais meno kūriniais. Sėkmės ir gerų įspūdžių palinkėjo Prienų rajono savivaldybės administracijos atstovė, Jiezno gimnazijos kuratorė Virginija  Zujienė.

Labai džiaugiamės, kad šiais metais galėjome švęsti  ,,gyvai“ : šventovės erdvėje skambėjo mokinių skaitomi tekstai, liejosi atliekamų muzikos kūrinių melodijos. Renginyje dalyvavusieji skaitovai savo pasirinktais meniniais tekstais kalbėjo apie Meilę, Draugystę, Pasiaukojimą, Tikėjimą ir kitas mums svarbias vertybes.

Viešnios iš Prienų Virginija Zujienė ir Danguolė Damijonaitytė visiems dalyviams ir juos parengusiems mokytojams įteikė padėkos raštus, o renginio vedėjos Toma ir Justina dovanojo gėlių puokšteles.

Tikimės, kad ši tradicinė šventė bus visų laukiama.

Jiezno gimnazijos tikybos  mokytoja Irena Skulščienė

„Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas“ –