jiezno-foto-246-2

KVIEČIAME Į KATECHETINIUS BŪRELIUS

GEROJO GANYTOJO. 3–6 metų vaikams. Ši katechezė, paremta Šventuoju Raštu ir liturgija, padeda pačiam vaikui atrasti Dievo slėpinį.
Registracija iki spalio 1 d.
Katechetė Dovilė Kimbirauskienė, mob. 867242822

PIRMAJAI KOMUNIJAI. Vaikai turi mokytis bent 4 klasėje ir lankyti tikybos pamokas. Registracija iki spalio 2 d.
Katechetė Irena Skulsčienė, mob. 864712654.

SUTVIRTINIMO SAKRAMENTUI. Jaunimas turi mokyti bent 9 klasėje. Registracija spalio 8 d.
Klebonas Rolandas Bičkauskas, mob. 868563473

Iškilios spalio datos
Šventojo Tėvo intencijos šiam mėnesiui:
Melskimės už Bažnyčią, kad įsiklausymą ir dialogą ji priimtų kaip gyvenimo būdą visais lygmenimis ir į visus pasaulio
pakraščius leistųsi vedama Šventosios Dvasios.
Rugsėjo 3 d.
Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo
Suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris bažnyčioje, šeimoje ar daugeliui susirinkus pamaldžiai kalba Rožinį.
Rožinio pamaldos bažnyčioje:
Šeštadieniais ir  sekmadieniais 9:30 val.
Šiokiadieniais 17:30 val.
Spalio 1 d.
XXVI EILINIS SEKMADIENIS 10 val.
Spalio 8 d.
XXVII EILINIS SEKMADIENIS 10 val.
Spalio 15 d.
XXVIII EILINIS SEKMADIENIS 10 val.
Spalio 18 d.
Šv. Lukas, evangelistas 18 val.
Spalio 22 d.
XIX EILINIS SEKMADIENIS 10 val.
Spalio 28 d.
Šv. Simonas ir Šv. Judas (Tadas), apaštalai 10 val.
Spalio 29 d.
XXX EILINIS SEKMADIENIS 10 val.

Iškilios spalio datos