jiezno-foto-246-2

Šventojo Tėvo intencijos šiam mėnesiui:

Melskimės, kad svarbiausiu gyvenimo dalyku katalikams taptų Eucharistijos šventimas, kuris iš esmės keičia žmonių tarpusavio santykius ir atveria susitikimui su Dievu ir broliais.

Liepos 2 d.

XIII EILINIS SEKMADIENIS

Ryto (sekmadienis) – 10 val.

Liepos 3 d.

Šv. Tomas, apaštalas – 18 val.

Liepos 9 d.

XIV EILINIS SEKMADIENIS

Ryto (sekmadienis) – 10 val.

Liepos 16 d.

XV EILINIS SEKMADIENIS

Ryto (sekmadienis) – 10 val.

Liepos 22 d.

Šv. Marija Magdalietė – 10 val.

Liepos 23 d.

XVI EILINIS SEKMADIENIS

Ryto (sekmadienis) – 10 val.

Liepos 30 d.

XVII EILINIS SEKMADIENIS

Ryto (sekmadienis) – 10 val.

Iškilios liepos datos