jiezno-foto-246-2

Birželio 3 d., 18 val. šv. Mišiose apkabinsime mirusius tėvus.

Birželio 4 d., 10 val. šv. Mišiose melsimės už Jus, mieli tėveliai.

Šventojo Tėvo intencijos šiam mėnesiui:

Melskimės, kad tarptautinė bendruomenė konkrečiais veiksmais stengtųsi panaikinti kankinimus ir užtikrintų pagalbą aukoms bei jų artimiesiems.

Birželio mėnuo skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbinimui.. Jiezno parapijos bažnyčioje birželinės pamaldos:
šiokiadieniais – 18 val., 
šeštadieniais ir sekmadieniais – 10 val.

Negalintiems atvykti į bažnyčią dera jas atlikinėti namie.

Birželio 1 d.

Mūsų Viešpats Jėzus Kristus, Aukščiausiasis ir Amžinasis Kunigas – 18 val.

Birželio 4 d.

ŠVČ. TREJYBĖ.

Tėvo diena.

Išvakarių šv. Mišios (šeštadienis) – 18 val. Ryto (sekmadienis) – 10 ir 12 val.

Birželio 11 d.

DEVINTINĖS.

Išvakarių šv. Mišios (šeštadienis) – 18 val. Ryto (sekmadienis) – 10 val.

Birželio 14 d.

Pal. Teofilius Matulionis, vyskupas, kankinys – 18 val.

Gedulo ir vilties diena

Birželio 16 d.

ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIS – 18 val.

Birželio 18 d.

XI EILINIS SEKMADIENIS

Išvakarių šv. Mišios (šeštadienis) – 18 val. Ryto (sekmadienis) – 10 val.

Birželio 24 d.

ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO GIMIMO ATLAIDAI – 12 val.

Birželio 25 d.

XII EILINIS SEKMADIENIS – 10 val.

Vyskupo vizitacija

Birželio 29 d.

ŠV. PETRAS IR PAULIUS APAŠTALAI – 18 val.

Iškilios birželio datos