ESFIVP-I-A-2-724x1024

20191219_102241

Jiezno šv. Arkangelo Mykolo ir Jono Krikštytojo bažnyčia, kuri yra Lietuvos kultūros paminklas (u.k. 990), yra vienas vertingiausių Lietuvoje baroko statinių. Didžiuojasi vietiniai parapijiečiai, žavisi atvykstantys svečiai. Tačiau Jiezno bažnyčios langų ir išorės durų būklė yra labai prasta, o tai mažina jos patrauklumą (dėl estetinių savybių) ir prieinamumą (dėl klimatinių vidaus patalpų savybių). 2010 metais pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ programą pavyko dalį langų pakeisti. Parapija nėra didelė, o ir tikinčiųjų didžioji dalis – pensininkai. Atlikti didesnius tvarkybos darbus tik parapijiečių aukomis neįmanoma.

Todėl 2018 m. birželį pateikėme paraišką į Europos regioninės plėtros fondą pagal 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-CPVA-K-303 priemonę „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“. Pateikto projekto tikslas – atkurti istorinius Jiezno šv. Arkangelo Mykolo ir Jono Krikštytojo bažnyčios pastato atitvarus (likusius langus ir duris), pagerinant estetines ir funkcines charakteristikas bei padidinant jo prieinamumą ir lankomumą. Projekto suma: 62 188,84 eurų (projekto autorė Aušra Gvildienė). Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. ĮV-970 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-CPVA-K-303 priemonę „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamam projektui „Jiezno šv. Arkangelo Mykolo ir Jono Krikštytojo parapijos bažnyčios pastato tvarkybos darbai“, projekto Nr. 05.4.1-CPVA-K-303-02-0031 (toliau – Projektas), įgyvendinti skirta 49 128,33 eurų. Jiezno parapija turi prisidėti 13 060,51 eurų.

20191219_102425

2019 m. sausio 7 d. pasirašėme sutartį tarp Jiezno parapijos ir viešosios įstaigos „Centrinė projektų valdymo agentūra“.

Atlikę apklausą, pasirinkome rangovą UAB „Saloža“. 2019 m. birželio 7 d. tarp Jiezno parapijos ir UAB „Saloža“ pasirašius sutartį, prasidėjo darbai… Galiausiai pagaminti langai ir durys buvo sumontuoti, angokraščiai užtaisyti ir nudažyti, senosios durys restauruotos. Techninę priežiūrą vykdė Romas Jonaitis.

Po didžiųjų darbų bažnyčioje savanoriai parapijiečiai atliko generalinę švaros akciją. Džiaugiamės atliktais darbais. Pagerėjo pastato eksploatacinės charakteristikos, bažnyčia įgavo estetinį vaizdą. Tikimės, kad dėl to padidės Jiezno bažnyčios pastato funkcionalumas, o tai leis bendruomenei juo aktyviau naudotis, taip didinant visuomenės (ypatingai vaikų ir jaunimo) laisvalaikio užimtumą, mažinti neigiamus socialinius reiškinius.

Jiezno bažnyčia yra socialinės ir kultūrinės traukos centras, turintis lemiamos įtakos gyvenamosios aplinkos kokybei ir Jiezno patrauklumui. Tiesa, bažnyčią sudaro ne tik langai, bet ir sienos, stogas. Ypač pastato fasadas reikalauja remonto, bet čia jau kiti planai, kiti projektai…

Dėkojame visiems, kurie prisidėjo prie šio projekto įgyvendinimo.

Jiezno parapijos klebonas kun. Rolandas Bičkauskas

JIEZNO BAŽNYČIA TURI NAUJUS LANGUS IR DURIS