Adventas turi dvejopą pobūdį: pasirengimą Kalėdų iškilmėms ir kartu prisiminimą, jog reikia laukti Kristaus antrojo atėjimo pasaulio pabaigoje. Todėl Adventas yra maloningo ir džiugaus laukimo metas.

***

Šv. Mišios Advento sekmadieniais –  9 ir 12 val.

***

Kaledaiciai

Gruodžio 1 d. – pirmą Advento sekmadienį – šventinsime kalėdaičius.

Juos galėsite įsigyti kiekvieną dieną bažnyčios zakristijoje prieš ar po šv. Mišių.

***

Gruodžio 21 d. 12 val. švęsime Advento Susitaikinimo pamaldas.

ADVENTAS