rokas-2022

10:00 val. ŠV. MIŠIOS (Votyva) (11:00 – 12:00 val. laikas Išpažinčiai)

12:00 val. ŠV. MIŠIOS (Suma) Vadovaus kun. bažn. muz. mgr. teol. dr. Vilius SIKORSKAS, Išlaužo parapijos klebonas Eucharistijos metu bus teikiamas Ligonio patepimas. (Dėl Ligonio sakramento tartis iš anksto) Liturgiją vainikuos procesija su Švč. Sakramentu.

13:30 val. KONCERTAS dainininkas Liudas MIKALAUSKAS

Šv. Roko atlaidai Jiezne rugpjūčio 21 d.